Ponuka Produkty
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov
4 / 4 položka
Bol dosiahnutý max. počet pre túto kategóriu!
Ak chcete pridať ďalšie, odstráňte z kategórie aspoň jednu položku.
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov
bol pridaný na porovnávací zoznam.
Pridať položku
Aby bolo možné porovnať výrobky, musia byť pridané do porovnávacieho zoznamu.
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov

Impresum


Informácie o Engelbert Strauss

Adresa

Engelbert Strauss SK s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava

Kontaktné údaje

Telefónne:
Faxové:
E-mail

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:
Konateľ:

0232 441 795
0232 441 798
info@strauss.sk

52 463 885
2121054474
SK2121054474
Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 138278/B
Steffen Strauss, Henning Strauss

Orgán dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Bajkalská 21/A
P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 (2) 58272 172, +421 (2) 58272 104
Fax: +421 (2) 58272 170
E-mail: ba@soi.sk
Formulár na podávanie sťažností a podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Engelbert Strauss SK s.r.o.

Tel.
0232 441 795
Fax
0232 441 798
Všetky ceny plus poštovné pre objednávky s hodnotou tovaru nižšou ako 180,00 €.
Všetky ceny plus zákonná DPH plus poštovné pre objednávky s hodnotou tovaru nižšou ako 150,00 €.